7 Kasım 2010 Pazar

Aile Hekimim Kim

1 Ekim 2009 itibariyle Bursa'da pilot uygulama olarak başlayan aile hekimliği, artık tüm illerde uygulamaya geçti. Bundan böyle herkesin bir aile hekimi olacak. İsteyen 3 ay sonra hekimini değiştirebilecek. Aile hekimine gitmeyen katkı payı ödeyecek.

Aile hekiminizin kim olduğunu öğrenmek için tıklayın.

AİLE HEKİMLİĞİ NEDİR?

Birey ve ailelere sürekli ve çok yönlü sağlık hizmeti veren, biyolojik, klinik ve davranış bilimleriyle iç içe olan, faaliyet alanı içinde, tüm yaş gruplarını, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bütün hastalıkları kapsayan bir uzmanlık alanıdır.

Dünya Sağlık Örgütü “Aile Hekimini” şöyle tanımlamıştır:
“Kendisine bağlı olan topluma, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın, birinci basamak sağlık hizmeti veren, temel tıp eğitiminden sonra, konusunda en az 2 yıl eğitim görmüş tıp doktorudur.”

AİLE HEKİMLİĞİNİN AMACI NEDİR?

 • Erken tanı ve tedaviyi sağlamak;
 • Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate alarak yaklaşmak;
 • Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak;
 • Süregen ve tekrarlayıcı hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak;
 • Hastalarla uzun süreli bağlantı kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri toplamak;
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerini topluma sunmak;
 • Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek

AİLE HEKİMLİĞİ ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ:
 • Sağlık hizmetini aile bireylerinin tümüne birden sunar.
 • Sağlığın sadece hastalık ve sakatlıkların olmayışı değil, sosyal yönden de tam bir iyilik hali içinde olma durumu olduğunu dikkate alarak hizmeti sunar.
 • Sağlık ile ilgili sorunlarda ailelere danışmanlık yapar ve yol gösterir.
 • Birinci basamak sağlık hizmetinin yeterli olmadığı durumlarda kişilerin daha ileri sağlık bakımının sağlanması konusunda gerekli olan organizasyonu gerçekleştirir.